לאן האוטומציה הולכת בתחום הבדיקות

כל קבוצת פיתוח תוכנה בודקת את המוצרים שלה, אך לתוכנה המסופקת, תמיד יש ויהיו פגמים. מהנדסי בדיקה שואפים לתפוס אותם לפני שחרור המוצר, אך הם תמיד זוחלים פנימה ולעתים, הם מופיעים שוב, אפילו עם תהליכי הבדיקה הידניים הטובים ביותר. לאן האוטומציה הולכת בתחום הבדיקות היכולת של בדיקות האוטומציה, יכולה להגיע למקומות הרחוקים ביותר שתפעול רב […]